پل

 1. پاورپوینت تاریخچه پل و پل سازی
 2. جزوه طراحی پل سگمنتال به روش طره متعادل به زبان انگلیسی
 3. تحقیق روش های ساخت و اجرا در مهندسی پل
 4. تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح
 5. مقاله با موضوع بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها با تغییرات عمق سازه
 6. مقاله با موضوع بررسی تاثیر ضخامت طوق اطراف پایه پل در کاهش آبشستگی
 7. مقاله مدیریت و برنامه ریزی تولید قطعات بتنی پیش ساخته عرشه پل، درس آموخته های پروژه…
 8. بررسی ادعاهای پروژه پل بزرگ لالی
 9. نقشه های کامل اتوکد پل روگذر
 10. نقشه جزئیات پل کابلی
 11. نقشه های اتوکد کامل پل