مدیریت هزینه

 1. رویکردی بر تکنیک های نوین هزینه یابی
 2. پاورپوینت سیستم هزینه های کیفیت (Cost Of Quality)
 3. مقاله کاربردها و نحوه اجرای سیستم COQ شامل شناسایی، محاسبه، تحلیل و کاهش هزینه های کیفیت
 4. مقاله بررسی مبانی و مزایای سیستم هزینه های کیفیت و ارائه فرآیندی کامل جهت اجراء و پیاده سازی COQ
 5. مقاله ارائه فرآیند و رویکردی کاربردی برای طرح ریزی برنامه و پروژه مدیریت و کاهش هزینه های سازمان
 6. مقاله تحقیق روش های عملیاتی و اجرایی جهت مدیریت، بهینه سازی و کاهش هزینه های خرید، تأمین و تدارکات
 7. مقاله ارایه مدل جهت تعیین مکان شعب بانک با تقاضای غیرقطعی مشتریان
 8. مقاله تحلیل کاربردی مدیریت هزینه لجستیک بنگاه های تولیدی بر پایه مهندسی ارزش با به کارگیری تاپسیس..
 9. مقاله محاسبه وتحلیل شاخص بهره وری کل عوامل تولید با رویکرد مدیریت هزینه درصنایع خودروسازی
 10. مقاله مدیریت هزینه در مسئله مکان یابی پوشش
 11. مقاله هزینه یابی کیفیت، رویکرد نوین در فعالیت های پروژه ای
 12. پاورپوینت هزینه یابی کایزن
 13. تحقیق به کارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی
 14. تحقیق استراتژی تولید
 15. مقاله تحلیل اقتصادی ذوب آهن اصفهان از دیدگاه سودآوری