مدیریت اطلاعات

 1. تحقیق داده و مدیریت دانش
 2. پاورپوینت تصمیم گیری و کامپیوتر
 3. پاورپوینت کارسنجی (فصل یازدهم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها زاهدی)
 4. پاورپوینت بررسی تکنیک های کمی (فصل دهم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها زاهدی)
 5. پاورپوینت سیستم ها و روش های بایگانی (فصل نهم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها زاهدی)
 6. پاورپوینت بررسی جا و مکان (فصل هشتم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها زاهدی)
 7. پاورپوینت بررسی و کنترل فرم ها (فصل هفتم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها زاهدی)
 8. پاورپوینت بررسی نمودار جریان کار (فصل ششم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها زاهدی)
 9. پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها (فصل پنجم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، زاهدی)
 10. پاورپوینت اصول و مفاهیم سازماندهی (فصل چهارم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها زاهدی)
 11. پاورپوینت مراحل تجزیه و تحلیل سیستم ها (فصل سوم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها زاهدی)
 12. پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم چیست و تحلیل کننده سیستم کیست؟ (فصل دوم کتاب تجزیه و تحلیل زاهدی)
 13. پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی (فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دکتر شمس السادات)
 14. تحقیق آماری اینترنت چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه ها دارد؟
 15. تحقیق امنیت اطلاعات و هکرها
 16. پروژه ایجاد سیستم خبره توسط نرم افزار متلب، ارزیابی استراتژیک پیمانکاران شهرداری
 17. پاورپوینت TRIZ
 18. مقاله اصول پایه و قوانین اصلی نموداری کردن داده ها و نمایش گرافیکی اطلاعات برای تحلیل ها و پرزنت های
 19. پاورپوینت معرفی پایگاه های اطلاعاتی
 20. تحقیق مبانی نظری و پیشینه دولت الکترونیکی
 21. پرسش نامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 22. پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)
 23. تحقیق با موضوع انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم
 24. تحقیق با موضوع ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی
 25. ایران و جامعه اطلاعاتی در سال 1400 هجری شمسی
 26. پاورپوینت با موضوع کاربرد و نقش فن آوری اطلاعات در صنعت هواپیمایی و حمل و نقل ریلی
 27. پاورپوینت با موضوع ارتباطات و پرورش اطلاعات
 28. پاورپوینت با موضوع دولت الکترونیک
 29. پاورپوینت با موضوع ابزارهای مورد نیاز دانشجوی الکترونیکی و تدریس الکترونیکی
 30. پاورپوینت با موضوع بانکداری الکترونیک
 31. پاورپوینت با موضوع سازمان الکترونیکی تنظیم مقررات
 32. پاورپوینت با موضوع فن آوری های نوپدید در کتابخانه ها
 33. پاورپوینت با موضوع مهندسی فن آوری اطلاعات
 34. پاورپوینت با موضوع هزینه یابی چرخه عمر سیستم ERP
 35. پاورپوینت مبانی فن آوری اطلاعات
 36. پاورپوینت الگوی تعالی سازمانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 37. پاورپوینت فن آوری اطلاعات و کاربردهای آن
 38. پاورپوینت نقش فن آوری اطلاعات در کشورداری
 39. پاورپوینت تدوین برنامه فن آوری اطلاعات برای کتابخانه ها
 40. پاورپوینت اداره کردن بنگاه دیجیتالی
 41. پاورپوینت سیستم ارتباطات ملی
 42. اصول سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار
 43. پاورپوینت فعالیت ها و ابزارها در مدیریت تکنولوژی
 44. تحقیق نقش فن آوری اطلاعات در زنجیره تأمین
 45. پاورپوینت مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS)
 46. تحقیق بانک اطلاعاتی (Story Board) نمونه
 47. پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار امروزی
 48. پاورپوینت تحلیل شبکه های سازمانی، چگونه رسانه های اجتماعی در اشتراک دانش سازمانی تحول ایجاد می کنند؟
 49. پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت
 50. تحقیق مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم های اطلاعاتی
 51. مقاله طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای سازمان های کوچک و متوسط تولیدی، مشارکت در تولید مشترک
 52. تحقیق اخلاقیات، حریم شخصی و امنیت اطلاعات
 53. تحقیق ارتباطات و توسعه
 54. تحقیق بررسی رابطه بین فن آوری اطلاعات و کارایی کارکنان شرکت گاز
 55. تحقیق مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات و حسابرسی آن
 56. مقاله رهبری استراتژی در فن آوری اطلاعات
 57. تحقیق سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 58. تحقیق شیوه نوین مدیریت یکپارچه اطلاعات فرودگاهی و بررسی تأثیر آن بر افزایش ایمنی هوائی
 59. تحقیق صلاحیت زدایی در قلمرو ICT
 60. تحقیق ارزیابی هم سوئی بین استراتژی فن آوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار در گروه سایپای گلپایگان
 61. تحقیق سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)
 62. پروژه مدیریت بانک اطلاعاتی
 63. تحقیق سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات (MIS)
 64. تحقیق سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 65. تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
 66. تحقیق CMM و RUP
 67. استراتژی حفاظت از اطلاعات در شبکه های کامپیوتری
 68. پایان نامه سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهپا
 69. نمونه پروپوزال (RFP) در مورد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و نمونه پیاده سازی شده در یک شرکت
 70. تحقیق نقش IT در توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه اقتصادی
 71. تحقیق ERP
 72. تحقیق آشنایی با سیستم های اطلاعات
 73. تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعاتی بانک پاساگارد