مدیریت اسناد

  1. جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک
  2. مدیریت اسناد الکترونیکی: رقمی سازی آرشیوها، ضرورت ها و چالش ها
  3. مدیریت اسناد الکترونیکی: آرشیو رقمی، تاریخچه، مشکلات و راه کارها
  4. دستورالعمل شماره گذاری و آرشیو اسناد و مدارک فنی
  5. پاورپوینت مبانی استناد در نوشته های علمی بر اساس شیوه نامه ایران