زلزله و زمین لغزش

 1. گزارش پروژه تحلیل خطر زلزله استان خراسان
 2. جزوه کلاسی تحلیل دینامیکی
 3. جزوه درس اصول مهندسی زلزله
 4. جزوه درس اثر زلزله بر سازه های ویژه
 5. 24 جزوه آموزشی تحلیل خطر لرزه ای به زبان فارسی و انگلیسی گرایش زلزله کارشناسی ارشد
 6. 16 عددجزوه آموزشی انگلیسی درس کنترل سازه (control of structures) برای گرایش زلزله
 7. پروپوزال آماده بررسی امکان پیش بینی زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی- فازی و GIS
 8. پروپوزال آماده با موضوع بررسی امکان پیش بینی زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی و GIS
 9. آنالیز تاریخچه زمانی مودال سیستم ­های چند درجه آزادی با استفاده از نرم افزار متلب
 10. تحقیق چگونه یک ساختمان ایمن در برابر زلزله بسازیم
 11. سمینار کارشناسی ارشد با موضوع زمین لرزه
 12. پاورپوینت با موضوع جزوه درسی اصول مهندسی زلزله
 13. مقاله با موضوع ارزیابی مدیریت بحران زلزله، مورد مطالعه شهر زاهدان
 14. بررسی زمین لغزش در گستره های سدهای شهید رجایی، میجران، برنجستانک و شیاده در استان مازندران
 15. جزوه آموزشی زلزله شناسی
 16. تحقیق تأثیرات خاک های نرم بر روی طرح طیف ها
 17. تحقیق خسارات ناشی از وقوع زلزله
 18. تحقیق لرزه نگاری
 19. مقاله با موضوع پیش بینی بیشینه پاسخ) تغییر مکان، سرعت و شتاب) ناشی از رکورد زلزله های طبس و منجیل..
 20. مقاله با موضوع پهنه بندی خطر زمین لرزه در گستره کرج
 21. مقاله با موضوع ارزیابی خطر زمین لرزه در شهر ازنا به روش قطعی
 22. مقاله با موضوع پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل گامای فازی، مطالعه موردی حوضه سرخاب