گودبرداری

 1. پاورپوینت اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان
 2. جزوه آموزشی روش های اجرایی گودبرداری
 3. پاورپوینت پایدارسازی گود در مناطق شهری
 4. پاورپوینت اصول گودبرداری و ایمن سازی
 5. تحقیق تحلیل فشار جانبی خاک بر اثر گودبرداری با برنامه نویسی در Fortran و مدل سازی در Plaxis
 6. جزوه اصول گودبرداری و ایمنی گود
 7. خاک برداری
 8. حفاری بدون ترانشه- اصلاح و بهسازی شبکه فاضلاب بندرعباس به روش CIPP
 9. حفاری توأم با بتن ریزی
 10. پایپ جکینگ و میکروتونلینگ
 11. روش های اجرای حفریات زیرزمینی
 12. تحقیق و پاورپوینت ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری
 13. مقاله با موضوع ارایه رابطه ای بین شیب و ارتفاع گودبرداری در خاک های مختلف براساس کد نوشته شده با…