فرم ها و مستندات

  1. نمونه خام یا Template ساختار یک RFP به زبان انگلیسی
  2. نمونه استعلام صلاحیت و ارزیابی کیفی سامانه نرم افزاری اتوماسیون اداری (RFQ)
  3. جزوه ارتقای رتبه شغلی عالی معاون اجرایی مدارس اداره کل آموزش و پرورش
  4. جزوه ارتقای رتبه شغلی عالی دبیری علوم اجتماعی
  5. جزوه آموزشی ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی آموزگاران دبستان
  6. فرم های آماده کاربینی
  7. مجموعه 280 بسم الله زیبا و متنوع
  8. فرم خام پروپوزال