صنایع دستی

  1. تحقیق سفالگری به روش قالب گیری
  2. طرح توجیهی تولید تابلو فرش تمام ابریشم با ظرفیت 60 تخته در سال
  3. تحقیق تاریخچه فرش زنجان
  4. تحقیق صنایع دستی استان زنجان
  5. دانلود طرح توجیهی معرق کاری
  6. دانلود طرح توجیهی تولید صنایع دستی تکمیلی و تلفیقی
  7. دانلود طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی فیروزه تراشی
  8. دانلود طرح توجیهی منبت کاری
  9. دانلود طرح توجیهی عقیق تراشی