مدیریت ایمنی و بهداشت

 1. جزوه آموزشی مکانیزم مدیریت HSE پیمان و تدوین HSE PLAN
 2. نمونه طرح ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت (HSEQ PLAN) صنایع پتروشیمی
 3. جزوه دوره آموزش آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار
 4. جزوه دوره آموزشی آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی
 5. مقاله شناسایی و کاهش عوامل آلودگی نوری در راستای بهینه سازی مصرف انرژی
 6. پاورپوینت نظام نامه ایمنی در پروژه های صنعتی
 7. تحقیق آثار زیست محیطی خودروهای از رده خاج شده
 8. گزارش کارآموزی در ایران خودرو
 9. پاورپوینت با موضوع آلودگی هوا در روستاها و نقش آن در سلامت و راهکارهای کنترل آن (مصرف سوخت های جامد)
 10. مقاله با موضوع مطالعه اثرات زیست محیطی آلاینده آزبست و جایگزین های آن
 11. مقاله با موضوع هیدروکربن های آروماتیک نفتی (BTEX) و اثرات زیست محیطی آن ها بر افراد جامعه
 12. مقاله با موضوع بررسی میزان تأثیر هر یک از عوامل موثر در ایمنی کاربران، عملکرد و سرعت خرابی پل ها…
 13. مقاله تأثیر متقابل فن آوری های نوین و HSE بر مخاطرات ساخت
 14. پاورپوینت مدیریت بر فرآیند حوادث
 15. نظام نامه ایمنی در پروژه های توسعه صنعتی
 16. کاربرد ارزیابی ریسک در مدیریت ایمنی سدها
 17. پاورپوینت تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار
 18. پاورپوینت نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامت
 19. پاورپوینت کاربرد اصول و دانش ارگونومی در حفظ و ارتقا سطح سلامتی کارگران در پیشگیری آسیب های اسکلتی
 20. تحقیق بهداشت و ایمنی شغلی
 21. تحقیق بهره وری ایمنی صنعتی
 22. پاورپوینت تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار
 23. متن فارسی دستورالعمل های سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ILO- OSH 2001)
 24. تحقیق بهداشت روانی و شغلی در محیط کار
 25. تحقیق ایمنی سرویس های مهندسی
 26. تحقیق عوامل شیمیایی زیان آور در محیط کار
 27. تحقیق آئین حفاظت و ایمنی ماشین های عمومی تراش چوب
 28. جزوه آموزشی اصول طراحی سیستم های اطفای حریق (Fire fighting Systems Design Fundamentals)
 29. پاورپوینت کارگاه آموزشی HAZOP Study
 30. مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)
 31. تحقیق بررسی عوامل انسانی در محیط های کاری صنایع هوانوردی
 32. تحقیق تاثیر ERP در SCM