بهسازی

 1. پاورپوینت تزریق در سنگ
 2. جزوه آموزشی روش های مختلف بهسازی خاک
 3. جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش ریزشمع (میکروپایل)
 4. جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش میخ کوبی و مهارگذاری
 5. جزوه آموزشی شناخت خاک های مسئله دار
 6. جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی
 7. جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تزریق پرفشار (فواره ای) (Jet Grouting)
 8. جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تراکم و جایگزینی ارتعاشی عمیق (وایبروفلوتاسیون)
 9. جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش تراکم سطحی
 10. جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق (DSM)
 11. پاورپوینت تزریق در خاک (Jet Grouting)
 12. پاورپوینت بهسازی خاک: روش های حرارتی، انفجاری و الکترواسموزی
 13. تحقیق ارزیابی لرزه ای قاب های بتنی مقاوم سازی شده با بادبندهای فولادی براساس دستورالعمل…
 14. روش های جمع آوری اطلاعات برای ارزیابی و مقاوم سازی سازه های موجود
 15. ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی ساختمانهای فولادی و ساختمانهای بتنی
 16. بهسازی تحلیلی
 17. مفاهیم اساسی بهسازی لرزه ای
 18. جت گروتینگ
 19. روش های مختلف بهسازی زمین
 20. ریزشمع ها
 21. اختلاط عمقی خاک
 22. روش ریز شمع ها در بهسازی و مقاوم سازی زمین
 23. جت گروتینگ
 24. تحقیق بهبود و بهسازی لرزه ای ساختمان های بنائی