علوم آزمایشگاهی

  1. تحقیق آشنایی با متالوگرافی
  2. جزوه کامل بیوشیمی بالینی به همراه تست های کارشناسی ارشد و تالیفی
  3. تحقیق بررسی کلستریدیوم ها
  4. تحقیق خانواده باسیلاسه Bacilaceae
  5. تحقیق بررسی اشریشیا کولی اشریشیا کولی Escherichia coli
  6. پاورپوینت بررسی تک یاخته ژیاردیا
  7. گزارش کار تعیین گروه های خونی و RH
  8. پاورپوینت تک یاخته های خونی و بافتی انسان
  9. دانلود گزارش کار تهیه گسترش خونی
  10. پاورپوینت آشنایی با وسایل آزمایشگاه طبی