مدیریت بازاریابی

 1. پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری
 2. پاورپوینت تحلیل SWOT چیست؟ په زمانی و چگونه از آن استفاده کنیم؟
 3. پاورپوینت پژوهش بازار یا تحقیقات بازاریابی
 4. تحقیق مدیریت بازاریابی صنعتی
 5. جزوه آموزشی ترفندهای پول درآوردن از اینستاگرام
 6. تحقیق بررسی مدیریت کانال های توزیع
 7. تحقیق استراتژی های بازاریابی در مرحله افول بازار
 8. تحقیق بازاریابی فرش ایران
 9. پاورپوینت بازاریابی تلفنی
 10. پاورپوینت تأثیر درگیری مصرف کننده بر تصمیم خرید
 11. پاورپوینت مشتری مداری درعرصه بانکداری
 12. سمینار بازاریابی سیاسی
 13. پاورپوینت بازاریابی خدمات بانکی
 14. کتاب ابزارهای جذب مشتری (Customer Services Tools)
 15. کتاب ابزارهای بازاریابی2، مقالات (Marketing Tools2)
 16. کتاب ابزارهای بازاریابی (Marketing Tools)
 17. اصول و فنون تبلیغات
 18. تحقیق بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور
 19. تحقیق بازاریابی بین المللی و راهکارهای ورود به بازار بین المللی
 20. تحقیق مقدمه ای بر محیط بازاریابی صنعتی
 21. تحقیق بازاریابی کروی
 22. تحقیق بازاریابی، دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
 23. تحقیق بازاریابی چیست
 24. بررسی تاثیر انواع تبلیغات بر صنعت گردشگری
 25. پاورپوینت با موضوع درآمدی بر بازاریابی الکترونیک
 26. پاورپوینت بازاریابی
 27. پاورپوینت تحقیقات بازاریابی
 28. سمینار آموزشی بازار عراق
 29. بازاریابی تلفنی
 30. ابعاد ساختاری و محتوایی مدیریت ارتباط با مشتریان
 31. پاورپوینت مدیریت خرده فروشی، عمده فروشی و تدارکات بازار (فصل نوزدهم کتاب اصول بازاریابی کاتلر)
 32. پاورپوینت انتخاب و مدیریت کانال های بازاریابی (فصل هجدهم کتاب اصول بازاریابی کاتلر)
 33. پاورپوینت مدیریت خطوط کالا، نام های تجاری و بسته بندی (فصل پانزدهم کتاب اصول بازاریابی کاتلر)
 34. پاورپوینت قیمت گذاری محصولات، استراتژی های قیمت گذاری (فصل یازدهم کتاب اصول بازاریابی کاتلر)
 35. پاورپوینت قیمت گذاری محصولات، شناسایی و جذب ارزش مشتری (فصل دهم کتاب اصول بازاریابی کاتلر)
 36. پاورپوینت ایجاد محصول جدید و استراتژی های چرخه عمر محصول (فصل نهم کتاب اصول بازاریابی کاتلر)
 37. پاورپوینت استراتژی محصول، خدمات و برند (فصل هشتم کتاب اصول بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)
 38. پاورپوینت استراتژی بازاریابی مشتری مدار (فصل هفتم کتاب اصول بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)
 39. پاورپوینت بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری (فصل ششم کتاب اصول بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)
 40. پاورپوینت بازار مصرفی و رفتار مصرف کنندگان (فصل پنجم کتاب اصول بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)
 41. پاورپوینت مدیریت اطلاعات بازاریابی (فصل چهارم کتاب اصول بازاریابی کاتلر و آرمسترانگ)
 42. پاورپوینت محیط بازاریابی (فصل سوم کتاب اصول بازاریابی کاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده)
 43. پاورپوینت شرکت و استراتژی بازاریابی، همکاری برای ایجاد رابطه با مشتری
 44. پاورپوینت بازاریابی، مدیریت رابطه سودمند با مشتری (فصل اول کتاب اصول بازاریابی کاتلر و آرمسترانگ)
 45. پاورپوینت بازاریابی بین المللی (فصل سیزدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
 46. پاورپوینت انواع بازاریابی (فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
 47. پاورپوینت فعالیت های ترفیعی و تشویقی (فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
 48. پاورپوینت سیستم و مدیریت توزیع (فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
 49. پاورپوینت تعیین قیمت (فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
 50. پاورپوینت کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان (فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
 51. پاورپوینت مدیریت محصولات (فصل هفتم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
 52. پاورپوینت پیش بینی فروش (فصل ششم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
 53. پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف (فصل پنجم کتاب مدیریت بازاریابی، احمد روستا و همکاران)
 54. پاورپوینت رفتار مصرف کننده (فصل چهارم کتاب مدیریت بازاریابی تالیف روستا، ونوس و ابراهیمی)
 55. پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعات بازاریابی (فصل سوم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا)
 56. پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازاریاب (فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی، احمد روستا و همکاران)
 57. پاورپوینت معرفی بازاریابی (فصل اول کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
 58. پاورپوینت فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی
 59. پاورپوینت طراحی و مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی
 60. پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژی های بنگاه، تجاری و بازاریابی
 61. پاورپوینت استراتژی بازاریابی
 62. پاورپوینت استراتژی بازاریابی در مرحله بلوغ و افول بازار
 63. پاورپوینت استراتژی های قیمت گذاری محصول، توسعه محصول جدید و چرخه عمر محصول
 64. بازاریابی ورزشی (Sport Marketing)
 65. پاورپوینت بازاریابی بین المللی
 66. پاورپوینت فصول سوم، ششم و هفتم کتاب مدیریت بازاریابی صادرات
 67. تحقیق بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال
 68. پاورپوینت نیازها و رفتار خریداران
 69. پاورپوینت مفاهیم مدیریت بازار
 70. پاورپوینت مطالعات فرهنگی در بازاریابی بین المللی
 71. پاورپوینت سیستم بازاریابی و انواع مدل های بازاریابی
 72. پاورپوینت چگونگی ایجاد خلاقیت در مدیریت بازاریابی
 73. پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
 74. پاورپوینت تصمیم گیری در بازاریابی
 75. پاورپوینت تحقیقات بازاریابی
 76. پاورپوینت برنامه ریزی بازاریابی عمومی
 77. پاورپوینت بازاریابی داخلی
 78. پاورپوینت اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی
 79. پاورپوینت انواع بازار و محیط بازاریابی
 80. پاورپوینت اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش
 81. پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله ورود به بازار
 82. پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله رشد بازار ویژه شرکت پیشگام
 83. پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله رشد بازار ویژه شرکت های پیرو
 84. پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله بلوغ بازار
 85. پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله افول بازار
 86. پاورپوینت روش های نوین بازاریابی و افزایش فروش
 87. تحقیق بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان موسسه مالی و اعتباری عسکریه
 88. مقاله ترجمه شده با موضوع رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی برای تکمیل استراتژیهای رقابتی و
 89. تحقیق برندسازی مقاصد گردشگری و تأثیر آن بر توسعه پایدار این مقاصد
 90. بازارشناسی و بازاریابی استراتژیک صنعت تصفیه و روغن کشی در ایران (مطالعه موردی شرکت روغن کشی خرمشهر)
 91. خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی
 92. تحقیق نقش مدیریت بازاریابی در جهانی شدن بازار فرهنگ ایران
 93. خلاصه کتاب چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم؟
 94. تحقیق تبلیغات
 95. تحقیق ماهیت ارتباطات بازاریابی
 96. تحقیق بازاریابی بین المللی کابل های ویژه و فشار قوی
 97. تحقیق بررسی اثرات آمیخته خدمات بازاریابی برروی ابعاد نام و نشان تجاری در فروشگاه های زنجیره ای تهران
 98. تحقیق راهبردهای توسعه صادرات بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) استان کردستان
 99. تحقیق معماری ساختار و اجزای سیستم اطلاعات بازاریابی محصولات کشاورزی
 100. تحقیق بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک
 101. پاورپوینت برند (نام تجاری)
 102. پاورپوینت اصول بازاریابی
 103. تحقیق تأثیر تبلیغات در بازاریابی
 104. بودجه بندی سرمایه ای
 105. پاورپوینت بازاریابی خدمات بانکی
 106. سمینار تبلیغات تصویری
 107. پاورپوینت روان شناسی رنگ در تبلیغات
 108. سمینار سنجش رضایت از مشتریان نسبت به عناصر آمیخته بازاریابی خدمات پس از فروش در صنعت خودروهای سنگین
 109. پاورپوینت بررسی روش های بازاریابی محصولات و خدمات پزشکی
 110. 100 ایده برای تجارت سود آور
 111. مقاله مدیریت نام تجاری در مؤسسات تولیدی
 112. تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری: چارچوب، مسیرهای تحقیق و آینده
 113. تحقیق اندازه گیری میزان رضایت مشتری
 114. تحقیق استراتژی بازاریابی
 115. تحقیق بازاریابی شبکه ای یا بازاریابی چند سطحی MLM
 116. تحقیق بازاریابی شبکه ای و Marketing Mix
 117. تحقیق تاریخچه بازاریابی شبکه ای
 118. تحقیق نقش بازاریابی در توسعه صادرات
 119. تحقیق بازاریابی شبکه ای در مقابل بازاریابی وابسته
 120. تحقیق بازاریابی شبکه ای در سنگاپور
 121. تحقیق بازاریابی شبکه ای
 122. تحقیق بازاریابی شبکه ای