مدیریت مذاکره

  1. پاورپوینت هنر رفتار با افراد دشوار
  2. منظور از آراستگی در مذاکره چیست؟
  3. پاورپوینت با موضوع مهارت برقراری ارتباط مؤثر
  4. پاورپوینت اصول و فنون مذاکره
  5. تحقیق تعیین و تشریح گام های مذاکره تلفیقی در یکی از فعالیت های تجاری واقعی
  6. تحقیق بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت
  7. پاورپوینت کارگاه آموزشی روش های برقراری ارتباط مؤثر