داروسازی

  1. پاورپوینت مسکن های گرفته شده از تریاک و نگاهی بر سایر مخدرها
  2. پاورپوینت داروهای ضد سرطان تاکسول
  3. پاورپوینت آنتی بیوتیک ها
  4. دارو های گیاهی
  5. پکیج جزوات آموزشی کاربردی تکنسین داروخانه
  6. تحقیق قرص های روانگردان
  7. پاورپوینت تهیه دارو با استفاده از زهر مار