مدیریت تولید

  1. پاورپوینت تولید ناب (Lean Production)
  2. پاورپوینت برنامه ریزی تولید
  3. پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید
  4. پاورپوینت توسعه محصول جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده
  5. پاورپوینت سیستم تولید به موقع (Just in Time)
  6. تحقیق طراحی کارخانه
  7. تحقیق مدیریت تولید
  8. تحقیق بررسی سیستم انبار و موجودی شرکت تهویه
  9. جزوه مدیریت تولید
  10. پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب