مدیریت پروژه

 1. کاربرد مجموعه آفیس در تهیه گزارشات پروژه
 2. تدوین آرشیو تأخیرات پروژه
 3. پکیج نمونه نامه های اداری مورد نیاز+ فایل آموزشی اصول نامه نویسی و راهنمای نوشتن نامه های اداری
 4. نمونه قالب ها و فرم های مستندات مدیریت پروژه
 5. تحقیق برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی پروژه ها
 6. مقاله با موضوع شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های ساخت
 7. پاورپوینت با موضوع اخلاق در مدیریت پروژه
 8. مقاله اثرات تأخیر در اجرای طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی با رویکرد ارزیابی مالی، مطالعه موردی
 9. مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل به وجود آورنده تأخیرات با استفاده از روش FMEA
 10. مقاله رتبه بندی شاخص های مدیریتی در ورزشگاه 5000 نفری شهرستان نور
 11. مقاله ارزیابی مدل های موجود در موازنه زمان -هزینه -کیفیت
 12. پاورپوینت روش های پیش بینی منابع و مصارف
 13. پاورپوینت برنامه ریزی پروژه
 14. مقاله به کارگیری شبکه بندی GERT در مدیریت پروژه اکتشافی جداسازی آنومالی معدنی- مطالعه موردی منطقه دا
 15. نظام فراگیر پیشنهادها
 16. مدیریت پروژه
 17. ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3
 18. آشنایی با سیستم آراستگی محیط کار
 19. کارگاه آموزشی 6 روزه نظام جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد جهانی PMBOK
 20. روش های انجام پروژه
 21. مهم ترین چالش های پیش رو در پروژه ها
 22. PMBOK 5th Edition، تحول و یا فقط ویرایش جدید
 23. نقش همکاری های بین سازمانی در مدیریت پروژه ها با تأکید بر پروژه های تولید محصولات پیچیده
 24. مدیریت پرتفولیوی پروژه و موفقیت آن با تلفیق و درگیرسازی مشتری به عنوان واسطه
 25. پیاده سازی فرآیند مدیریت ذی نفعان در پروژه
 26. بررسی علل طولانی شدن پروژه ها و هزینه های ناشی از آن و ارائه راه کارهای مناسب
 27. بررسی علل تأخیرات در پروژه های ساخت
 28. ارزیابی سلامت پروژه های ساخت
 29. مدیریت دانش پروژه ها بر اساس حوزه های فرآیندی PMBOK
 30. روش های انجام پروژه
 31. پاورپوینت دوره آموزشی آشنایی با مدیریت فرآیند
 32. مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management
 33. مهندس برنامه ریز نگهداری و تعمیرات
 34. مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
 35. ارزیابی عوامل صلاحیت پیمانکاران بر اساس روش AHP فازی و DEMATEL فازی، مطالعه موردی صنعت ساخت
 36. ارزیابی شاخص های مدیریتی در پروژه های ساختمانی بخش خصوصی
 37. داستان سرایی، مهارت برجسته مدیران موفق
 38. مدیریت پروژه های بزرگ
 39. مقاله اشتباهات تاکتیکی دفاتر مدیریت پروژه (PMO)
 40. مقاله بررسی آثار اقتصادی تأخیر در پروژه های عمرانی
 41. پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی
 42. پاورپوینت نظام آراستگی 5S
 43. تحقیق تهیه منشور و طرح مبنای پروژه
 44. پاورپوینت تجزیه و تحلیل کسب و کار (Business Analysis)
 45. پاورپوینت دوره جامع آموزش مدیریت پروژه
 46. پاورپوینت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش موردی
 47. تحقیق مدیریت پروژه
 48. پاورپوینت اصول سرپرستی پروژه
 49. تحقیق مدیریت دامنه پروژه
 50. تحقیق مدیریت پروژه
 51. تحقیق فلسفه مدیریت ژاپنی تولید به هنگام (JIT)
 52. تحقیق بررسی وضعیت کار و زمان سنجی برنامه ها در شرکت زامیاد
 53. تحقیق آشنایی مقدماتی با استانداردهای مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK2000
 54. تحقیق برنامه ریزی و مدیریت پروژه