مدیریت کیفیت

 1. کاربرد حلقه های کیفیت در یک سازمان عمرانی گذار از ساختار پروژه محور به ماتریس قوی
 2. پاورپوینت دوره آموزشی آشنایی با استاندارد ISO 9001: 2008
 3. پاورپوینت اصول مستندسازی در نظام مدیریت کیفیت بیمارستان فارابی مشهد
 4. مقاله مبانی، اصول، نحوه ایجاد و فعالیت حلقه های کیفیت در سازمان ها
 5. کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت جامع کیفیت
 6. پاورپوینت با موضوع سمینار مدیریت کیفیت اروپایی
 7. پاورپوینت با موضوع سیر تحول مدیریت کیفیت در صنایع جهان
 8. نگرشی کاربردی بر مدیریت کیفیت جامع
 9. کنترل کیفیت پروژه
 10. هفت روش کنترل کیفیت
 11. کنترل کیفیت تجهیزات
 12. اصول کنترل کیفیت جامع (دمینگ)
 13. مدیریت کیفیت فراگیر
 14. 17020-ISIRI استاندارد معیارهای عمومی برای سازمانها
 15. بهبود کیفیت کنترل در روسازی آسفالت گرم با استفاده از تکنولوژی تراکم هوشمند
 16. پاورپوینت پروژه ابزارهای کنترل کیفیت آماری SQC (نگرشی کاربردی)
 17. پاورپوینت کیفیت
 18. استفاده استراتژیک توسعه عملکرد کیفیت (QFD) در صنعت ساخت
 19. پاورپوینت کالیبراسیون عمومی
 20. تحقیق فرآیند اجرایی ایزو در شرکت صنایع ذوب
 21. پاورپوینت آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001: 2000)
 22. پاورپوینت آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای ISO 9000: 2000
 23. تحقیق استاندارد ایزو 9000
 24. تحقیق مطالعه و بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها
 25. تحقیق نقش بسته بندی در توزیع و فروش محصول
 26. تحقیق کنترل کیفیت و طراحی کالا
 27. پاورپوینت مفاهیم و مبانی رویکرد فرآیندی، نگرش فرآیندی و فرآیندگرایی
 28. پاورپوینت بسط عملکرد کیفیت (Quality Function Deployment)
 29. تحقیق تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت ایران پارس مبتنی بر روش PBSA
 30. تحقیق کنترل کیفیت
 31. تحقیق بررسی تاثیر سیستم مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایت مشتریان در بانک های دولتی
 32. تحقیق مدیریت کیفیت
 33. تحقیق آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001: 2000
 34. پروپوزال تحقیق بررسی میزان ارتقاء بهره وری در شرکت وزین بار پس از به کارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM
 35. ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمان های دولتی
 36. تحقیق الزامات استقرار مدل های کیفیت در سازمان ها
 37. مقاله طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت، اولین گام برای رسیدن به کلاس جهانی تولید
 38. تحقیق شش سیگما
 39. تحقیق دمینگ
 40. تحقیق جستاری در کنترل کیفیت
 41. تحقیق TQM
 42. تحقیق ISO 9000 و مدیریت کیفیت
 43. تحقیق ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی
 44. تحقیق استانداردهای کنترل کیفیت