مدیریت ریسک

 1. پاورپوینت مدیریت ریسک
 2. مقاله با موضوع شناسایی و ارزیابی ریسک های مؤثر در پروژه های ساخت شرکت ملی نفت ایران
 3. مدیریت ریسک
 4. مقاله شناسایی و تخصیص ریسک پروژه های عمرانی در قراردادهای با سیستم اجرای متعارف
 5. مدیریت ریسک
 6. روش های شناسایی ریسک در پروژه های ساخت
 7. نقش مدیریت ریسک پروژه ها در کاهش احتمال بروز ادعا
 8. پاورپوینت مدیریت ریسک در نظام سلامت
 9. پاورپوینت تکنیک FMEA و کاربرد آن در صنعت
 10. تحقیق بسط فرآیند ریسک برای اداره فرصت ها
 11. تحقیق نقش هیأت مدیره در مدیریت ریسک در عرصه سازمان
 12. تحقیق مدیریت ریسک
 13. تحقیق شناسایی و تحلیل ریسک های سیستم های یکپارچه سازمانی ERP بر اساس روش تصمیم گیری چند معیاره فازی
 14. ارتقای اثر بخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسک