مدیریت استراتژیک

 1. تحقیق خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون
 2. پاورپوینت مدیریت استراتژیک
 3. مقاله روش ترسیم ماتریس SWOT و به کارگیری آن در تدوین استراتژی ها
 4. مقاله راهنمایی برای اتخاذ استراتژی ها در مدیریت استراتژیک با ماتریس قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید
 5. مقاله تحلیل محیط درونی و ارزیابی عوامل داخلی، نقاط قوت و نقاط ضعف در مدیریت استراتژیک
 6. مقاله تحلیل محیط بیرونی و ارزیابی عوامل خارجی، فرصت ها و تهدیدها در مدیریت استراتژیک
 7. تحقیق با موضوع امنیت ملی با رویکردی استراتژیک
 8. پاورپوینت با موضوع مدیریت استراتژیک، مفاهیم و موردکاوی ها
 9. پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک
 10. پاورپوینت مدیریت استراتژیک
 11. پاورپوینت بیانیه مأموریت
 12. هوش استراتژیک
 13. برنامه ریزی استراتژیک توسعه رشته های IT و ICT در دانشگاه های استان مازندران
 14. برنامه ریزی استراتژیک، مدل و فرآیند کلان برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در سازمان
 15. تفکر استراتژیک
 16. مدیریت استراتژیک
 17. به کارگیری مدیریت استراتژیک پروژه جهت اندازه گیری میزان موفقیت پروژه ها
 18. پاورپوینت و جزوه کامل کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید
 19. پاورپوینت مدیریت استراتژیک
 20. پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید
 21. پاورپوینت دوره آموزشی مدیریت استراتژیک
 22. پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع تحلیل ارتباط مدل تعالی EFQM و کارت
 23. تحقیق برنامه ریزی
 24. تحقیق توانایی گسترده هیأت مدیره استراتژیک در سازمان های ورزشی: روابط مدیریتی ملی- منطقه ای
 25. تحقیق مدیریت استراتژیک و انواع استراتژی ها
 26. تحقیق برنامه ریزی مدیریت استراتژیک
 27. پاورپوینت مدیریت استراتژیک
 28. تحقیق مدیریت استراتژیک
 29. تحقیق ابزار ایجاد هیأت مدیره ای موفق
 30. تحقیق برنامه ریزی کلان، شهرهای جدید و شهرک های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی
 31. تحقیق اتحادهای استراتژیک
 32. استراتژیهای بازاریابی
 33. تحقیق تفکر استراتژیک