مدیریت استراتژی

 1. تحقیق سنجش عوامل موثر در اجرای موفق استراتژی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری
 2. برنامه استراتژیک سازمان: تشکیل جدول SWOT
 3. مبانی نظری کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)
 4. تحقیق برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
 5. تحقیق با موضوع استراتژی تشکیل هر دفتر اقتصادی
 6. تحقیق تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها
 7. ارزش مدیریت استراتژیک
 8. گزارش کار آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی
 9. گزارش کار آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد
 10. پاورپوینت استراتژی اسب تروآ
 11. پاورپوینت استراتژی جودویی
 12. پاورپوینت استراتژی اقیانوس آبی
 13. استراتژی اثربخش
 14. استراتژی های شرکت در قبال خریداران و تأمین کنندگان
 15. انواع استراتژی های مدیریتی
 16. استفاده از پایش وضعیت جهت دستیابی به منافع تجاری
 17. راهنمای تدوین استراتژی نگهداری و تعمیرات در یک واحد تولیدی
 18. تحقیق با موضوع مطالعه استراتژی شرکت ایسر
 19. پاورپوینت پیوند بین استراتژی های کسب و کار، توسعه و آموزش کارکنان
 20. پاورپوینت مدیریت استراتژی بر مبنای شاخص های کارت امتیازی متوازن (BSC) و تفکر استراتژیک
 21. جزوه برنامه ریزی استرتژیک، دکتر لشکر بلوکی دانشگاه شریف
 22. پاورپوینت استراتژی نمایی 360 درجه، اصول پیاده سازی و ارزیابی استراتژی دکتر وفا غفاریان
 23. تحقیق تکنولوژی گروه (Group Technology)
 24. پاورپوینت استراتژی های تولید
 25. پاورپوینت استراتژی تولید- یک دیدگاه تطبیقی
 26. تحقیق بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض
 27. پاورپوینت تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (soda)
 28. تحقیق استراتژی کارراهه شغلی
 29. تحقیق ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی شهرستان سبزوار
 30. پاورپوینت نظریه بازی ها (Game Theory)
 31. پاورپوینت روش توسعه نرم افزار چابک (Agile)
 32. تحقیق استراتژی نت کارخانه، کلیدی برای افزایش سوددهی
 33. تحقیق استراتژی مدیریت
 34. پاورپوینت استراتژی اقیانوس آبی