مدیریت زنجیره تأمین

 1. تحقیق نقش سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی در مدیریت زنجیره تامین
 2. پاورپوینت کانال های توزیع و انواع آن در محصولات صنعتی و مصرفی
 3. تحقیق الفبای مدیریت زنجیره تامین (کالا و خدمات)
 4. پاورپوینت با موضوع رفتار مصرف کننده
 5. پاورپوینت با موضوع مدل سازی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی با رویکرد پویایی شناسی سیستم
 6. مدیریت زنجیره تأمین
 7. مدیریت زنجیره تأمین
 8. بررسی نقش تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین
 9. تحقیق مدیریت زنجیره تامین لجستیک معکوس (Reverse Logistic)
 10. تحقیق بعد جهانی مدیریت زنجیره تأمین
 11. تحقیق مدیریت زنجیره تأمین (SCM)
 12. پاورپوینت کاربرد شبیه سازی در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین
 13. تحقیق مدیریت زنجیره تأمین (SCM)
 14. تحقیق الفبای مدیریت زنجیره تأمین (کالا و خدمات)