حمل و نقل

  1. مقاله ترجمه شده تأثیر حمل و نقل بر آب و هوا
  2. گزارش جامع مطالعات ترافیک و حمل و نقل منطقه 10 شهر تهران
  3. تحقیق حمل و نقل عمومی و تأثیر آن بر اشتغال در شهر سنندج
  4. تحقیق راهها، حمل و نقل و بازرگانی
  5. پاورپوینت با موضوع سمینار بررسی چیدمان و طراحی سیستم های حمل و نقلی
  6. تحقیق بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات
  7. مقاله با موضوع بررسی اثرات اجرای فازهای زود قطع کننده دیرآزاد کننده در تقاطع ها با استفاده از…