آب

 1. 5 فصل کتاب هیدرولیک ابریشمی در قالب فایلهای پاور پوینت
 2. کتاب دینامیک سیالات محاسباتی به زبان فارسی
 3. مقاله بررسی میزان جذب باکتری کلی فرم موجود در آب توسط مصالح معدنی و طبیعی
 4. تحقیق شناسایی و محاسبه حریم سفره های آب های زیر زمینی با تأکید بر شناخت حریم چاه از نظر…
 5. پروژه شناسائی و کاهش آب به حساب نیامده در شبکه های آب رسانی شهری
 6. مقاله با موضوع ارزیابی روند تغییرات فصلی و سالانه بارش و دبی در حوضه آبریز اترک
 7. کارگاه آموزشی با موضوع برنامه ریزی آبیاری و برآورد مقادیر توزیع و تحویل آب در شبکه های آبیاری…
 8. کارگاه آموزشی با موضوع آب های فرامرزی، مفاهیم و اصول بنیادین
 9. کارگاه آموزشی با موضوع تجارت آب مجازی، راه کاری برای مدیریت پایدار بخش آب، بسیار زیبا و کاربردی
 10. مقاله با موضوع بررسی چگونگی تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های آبی و چالش های پیش روی آن
 11. پروژه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران
 12. نهاد تنظیم مقررات در صنعت آب و برق
 13. آب خیزداری
 14. بررسی مسائل و مشکلات بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری زاینده رود و ارائه راه کار
 15. پروژه هیدرولوژی با نرم افزار HEC-HMS به همرا فایل word گزارش پروژه (قابل ویرایش)
 16. پنج پاورپوینت کامل درس مهندسی هیدرولوژی
 17. تحقیق مطالعات ظرفیت کانال رودخانه ای
 18. تحقیق حوضه های آبریز ایران
 19. پروژه طراحی جزئیات شبکه های آب رسانی
 20. مقاله ارزیابی کلی فرم سیلاب شهری در حوضه رودخانه بشار یاسوج
 21. تحقیق مقایسه قابلیت مدل های عددی در شبیه سازی الگوی جریان و فرآیند انتقال رسوب در رودخانه ها
 22. تحقیق حوضه های آبخیز رودخانه ها
 23. تحقیق پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان
 24. پاورپوینت تصفیه آب خانگی
 25. تحقیق پروژه آبخیزداری مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل
 26. هیدرولوژی چیست؟
 27. مقاله با موضوع بررسی تأثیر انتخاب شاخص های جغرافیایی، فیزیوگرافیک و هواشناسی در تشکیل مناطق همگن…
 28. مقاله با موضوع بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع و فاصله بین زبری های ممتد مثلثی شکل بر طول پرش…
 29. مقاله با موضوع اثر شیب دیواره کانال و ضریب هدایت هیدرولیکی روی دبی نشتی با شبیه سازی عددی
 30. مقاله با موضوع مقایسه روش های مختلف مدل های ریاضی در تخمین جریان رودخانه و انتخاب مدل برتر